Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998

D6 Edited professional books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Editors: Gunilla Eklund-Myrskog
Publisher: Nordiska Ministerrådet
Publication year: 1998
Publisher: Nordiska ministerrådet

Last updated on 2020-02-06 at 05:09