Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Redaktörer: Kristina Ström
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: En skola för alla? Perspektiv på inkluderande undervisning i Svenskfinland
Seriens namn: Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 13
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 47
ISBN: 952-12-1813-4
ISSN: 1458-7785

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 08:28