Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Editors: Kristina Ström
Publisher: Åbo Akademi University
Publication year: 2006
Publisher: Åbo Akademi
Book title: En skola för alla? Perspektiv på inkluderande undervisning i Svenskfinland
Title of series: Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 13
Start page: 39
End page: 47
ISBN: 952-12-1813-4
ISSN: 1458-7785

Last updated on 2020-29-09 at 03:46