Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Spektri
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 25

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:51