Worse than expected? Uncertainty and earnings subsequent to return migration

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Economics Letters
Volym: 136
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
eISSN: 1873-7374

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:37

Dela länk