Känsliga gustavianska officerare under lupp. [Recension av] Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Förläggare: Historiska föreningen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 102
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 509
Artikelns sista sida, sidnummer: 512

Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 03:46