Känsliga gustavianska officerare under lupp. [Recension av] Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Ahlbäck
Publisher: Historiska föreningen
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Journal: Historisk tidskrift för Finland
Journal acronym: HTF
Volume number: 102
Issue number: 3
Start page: 509
End page: 512

Last updated on 2020-22-02 at 03:48