Åbo Akademi och samhället

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Redaktörer: Laura Hollsten, Henry Nygård, Anders Ahlbäck
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018
Artikelns första sida, sidnummer: 13
Artikelns sista sida, sidnummer: 35
ISBN: 978-951-765-883-6

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 05:57