Makten och pengarna. Finansiering och beslutsfattande vid Åbo Akademi, cirka 1960–2000

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Ahlbäck
Editors: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Åbo Akademi och samhället. Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018
Start page: 117
End page: 199
ISBN: 978-951-765-883-6

Last updated on 2020-30-05 at 06:01