Åbo Akademi och samhället: Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet 1918–2018

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Editors: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-883-6


Last updated on 2020-29-09 at 04:45