Armeijakokemusten jatkuvuuksia. Kertomuksia asevelvollisuudesta Suomessa 1890-luvulta 1930-luvulle

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Ahlbäck
Redaktörer: Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi, Tiia Laukkanen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja
Förläggare: Nuorisotutkimusverkosto
Moderpublikationens namn: Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta
Seriens namn: Nuorisotutkimusverkost julkaisuja
Nummer i serien: 197
Nummer: 122
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 47
ISBN: 978-952-7175-46-0
eISBN: 978-952-7175-47-7
ISSN: 1799-9219


Abstrakt

Millä tavalla suomalaisten asevelvollisten kokemukset sotilaspalveluksestaan erosivat toisistaan ennen itsenäisyyttä ja sen jälkeen? Kun verrataan kuvauksia asevelvollisten arjesta 1800-luvun loppupuolella ja maailmansotien välisenä aikana, voidaan nähdä huomattavia yhtäläisyyksiä ja kerrontatapojen jatkuvuuksia. Monet näistä liittyvät tavalla tai toisella käsityksiin mieheydestä ja mieheksi kasvamisesta.


Dokument


Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:08