Vad vi tror oss veta. En analys av de bakomliggande argumenten för och emot vigsel av samkönade par i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Emma Audas
Editors: Maarit Hytönen
Place: Finland
Publication year: 2017
Publisher: Kirkon tutkimuskeskus
Book title: Perhe ja avioliitto muutoksessa
Title of series: Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja
Volume number: 127
Start page: 103
End page: 125
ISBN: 978-951-693-369-9
ISSN: 1459-2681


Keywords

Avioliitto, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kirkko, kyrka, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Äktenskap

Last updated on 2020-28-02 at 03:45

Share link