Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Editors: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Publication year: 2006
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Framtidens lärare
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 17
ISBN: 952-12-1665-4
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2019-09-12 at 02:34