Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Juhani Tähtinen, Sari Havu-Nuutinen
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Suomen Kasvatustieteellinen Seura
Moderpublikationens namn: Neljäkymmentä vuotta tiedeseuraa : Suomen kasvatustieteellisen seuran 40-vuotisjuhlakirja
Seriens namn: Kasvatusalan tutkimuksia
Nummer i serien: 33
Artikelns första sida, sidnummer: 273
Artikelns sista sida, sidnummer: 281
ISBN: 978-952-5401-33-2
ISSN: 1458-1094

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 07:32