Fe y Esperanza. El camino de las mujeres al liderazgo y ministerio en la Iglesia Luterana Salvadoreña 1952-2009

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Inkinen
Förlagsort: Erlangen, Germany
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Martin-Luther-Verlag
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 406
ISBN: 978-3-87513-190-1


Nyckelord

Church History, Missiology, Missionary Training, Gender research

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 02:21