Recension av Alice Curry, Environmental Crisis in Young Adult Fiction. A Poetics of Earth.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Förläggare: Svenska Barnboksinstitutet
Förlagsort: Svenska Barnboksinstitutet
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Nummer: 37
eISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2019-15-09 vid 07:41