Structural rigidity of generalised Volterra operators on Hp

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santeri Miihkinen, Pekka J. Nieminen, Eero Saksman, Hans-Olav Tylli
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Bulletin des Sciences Mathématiques
Volym: 148
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 1952-4773

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 05:00