Livskraft och livshållning

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lisbeth Fagerström
Editors: Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom
Place: Lund
Publication year: 2017
Book title: Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
Start page: 189
End page: 200
ISBN: 978-91-44-11243-5


Last updated on 2020-10-07 at 07:00