Medverkan till kontraktsbrott - allmänna synpunkter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Wetterstein
Förläggare: Sjorettsfondet Nordisk institutt for sjorett Universitetet i Oslo
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Marius
Nummer: 484
Artikelns första sida, sidnummer: 145
Artikelns sista sida, sidnummer: 163

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 06:21