Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen työnohjauksen aiheena

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Inkinen
Förläggare: Kirkon akateemiset AKI ry.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: CRUX
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 37


Nyckelord

Gender research

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 05:55