Sammanslagning av social- och hälsovård sedd ur ett vårdvetenskapligt prioriterings- och ledarskapsperspektiv

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Storfors, Yvonne Näsman
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Hallinnon Tutkimus
Volym: 35
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 321
Artikelns sista sida, sidnummer: 327
eISSN: 2343-4309

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 04:55