Furstar och folk i Åbo 1812

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Villstrand Nils Erik
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Svenska litteratursällskapet
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 768
ISBN: 978-951-583-251-1
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 04:19