Furstar och folk i Åbo 1812

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Villstrand Nils Erik
Publication year: 2012
Publisher: Svenska litteratursällskapet
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 768
ISBN: 978-951-583-251-1
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-06-07 at 03:34