Ingvar Danielsson 24.5.1922-21.4.2016: Minnesskrift

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jarl B. Rosenholm, Jouko Peltonen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Ingvar Danielsson 24.5.1922-21.4.2016
Antal sidor: 8


Nyckelord

Physical chemistry

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:04