De tidiga insatsernas betydelse för högstadiet i Finland

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kristina Ström, Ulla Lahtinen
Editors: Siv Fischbein
Publication year: 2014
Publisher: Studentlitteratur
Book title: Ungdomar läser och skriver - specialpedagogiska perspektiv
Start page: 243
End page: 262
ISBN: 978-91-44-08337-7

Last updated on 2019-23-09 at 03:18