Performance Enhancements to ELMFIRE Gyrokinetic Code Leading to New Ranges of Application

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ogando F, Signell A, Heikkinen JA, Aspnäs M, Henriksson S, Janhunen S, Kiviniemi TP
Publiceringsår: 2006
Förläggare: European Physical Society
Moderpublikationens namn: 33rd EPS Conference on Plasma Physics, Rome, June 19-23, 2006
Seriens namn: Europhysics Conference Abstracts
Volym: 301

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 02:40