Marine benthic ecological functioning over decreasing taxonomic richness

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: A. Törnroos, A., E. Bonsdorff, J. Bremner, M. Blomqvist, A. B. Josefson, C. Garcia, J. Warzocha
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Sea Research
Tidskriftsakronym: J Sea Res
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 56
eISSN: 1873-1414

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 06:23