I alla väder. Berättelser om väder och väderiakttagelser

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund, Marika Rosenström
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Källan
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
eISSN: 2242-6787


Nyckelord

Questionnaire, weather conditions

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:24

Dela länk