Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Publiceringsår: 2000
Förläggare: Åbo Akademi
ISBN: 952-12-0625-X

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 07:05