What is learning for me and how do I learn?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog
Redaktörer: Jan Sjöberg, Håkan Andersson, Ole Björkqvist
Publiceringsår: 2003
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Läraren och pedagogiken : Festskrift tillägnad Sven-Erik Hansén
Artikelns första sida, sidnummer: 151
Artikelns sista sida, sidnummer: 163
ISBN: 952-12-1140-7

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:36