Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Eklund-Myrskog
Editors: Marina Bendtsen, Mikaela Björklund, Camilla Fant, Liselott Forsman
Publication year: 2006
Publisher: Åbo Akademi
Book title: Språk, lärande och utbildning i sikte : festskrift tillägnad professor Kaj Sjöholm
Title of series: Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 20
Start page: 263
End page: 272
ISBN: 952-12-1693-X
ISSN: 1458-7777

Last updated on 2020-05-04 at 04:30