Gör källförteckning

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
Redaktörer: Rainer Nyberg, Annika Tidström
Publiceringsår: 2012
Moderpublikationens namn: Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
Artikelns första sida, sidnummer: 293
Artikelns sista sida, sidnummer: 312
ISBN: 9789144077758


Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 08:27