Gör källförteckning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Rainer Nyberg, Gunilla Eklund
Editors: Rainer Nyberg, Annika Tidström
Publication year: 2012
Book title: Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar
Start page: 293
End page: 312
ISBN: 9789144077758


Last updated on 2020-06-06 at 04:30