The influence of the educational context on student nurses' conceptions of learning and approaches to learning

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog
Förläggare: British Psychological Society
Publiceringsår: 1997
Tidskrift: British Journal of Educational Psychology
Volym: 67
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 371
Artikelns sista sida, sidnummer: 381
eISSN: 2044-8279

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:32