Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: Scandinavian Journal of Educational Research
Volym: 43
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 18
eISSN: 1470-1170

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:57