Student teachers’ experiences of research-based teacher education and its relationship to their future profession – A Finnish case

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Eklund
Förläggare: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
eISSN: 2002-1534

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 03:49

Dela länk