Modeling and scheduling of production systems by using max-plus algebra

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: H. Al Bermanei, J. M. Böling, G. Högnäs
Redaktörer: Pepelnjak Tomaž, Car Zlatan, Kudláček Jan
Förlagsort: Rijeka
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Faculty of Engineering, University of Rijeka
Moderpublikationens namn: Proceedings of the International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 40
ISSN: 1849-0662

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:44