On the ethics and politics of historical representation

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kalle Pihlainen
Redaktörer: Ichiro Michishige, Michihiro Okamoto
Förlagsort: Tokyo
Publiceringsår: 2017
Förläggare: IHS Books (Institute of Human Sciences, Toyo University)
Moderpublikationens namn: The New Development of Historical Studies and Global Citizenship
Artikelns första sida, sidnummer: 55
Artikelns sista sida, sidnummer: 62

Senast uppdaterad 2020-24-05 vid 03:55