Konstruktivistinen historiateoria fiktiivisyys-keskustelun jälkeen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kalle Pihlainen
Redaktörer: Kari Väyrynen, Jarmo Pulkkinen
Förlagsort: Tampere
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Vastapaino
Moderpublikationens namn: Historian teoria: lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 113
ISBN: 978-951-768-568-9

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 06:21