Länge leve språkuniversitetet!

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Jylhä, Mia Panisse, Gunnel Salminen
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Meddelanden från Åbo Akademi
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 21

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:04