Det könsbundna språkets sociala produktionsvillkor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Panisse
Publiceringsår: 2002
Tidskrift: Puhe ja kieli
Volym: 22
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 189
Artikelns sista sida, sidnummer: 197

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:45