Jussinhapero, Russula suecica, äskettäin kuvattu laji

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jukka Vauras
Förläggare: Suomen Sieniseura ry.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Sienilehti
Volym: 69
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 7

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:43