L’ambivalence de la figure féminine dans La Fiera
de Marie Susini

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Panisse
Redaktörer: Jukka Havu, Carita Klippi, Soili
Hakulinen, Philippe Jacob, José Santisteban Fernández
Förlagsort: Tampere
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Tampere University Press
Moderpublikationens namn: ACTES DU XVIIe CONGRÈS DES ROMANISTES SCANDINAVES / ACTAS DEL XVII CONGRESO DE ROMANISTAS ESCANDINAVOS
Artikelns första sida, sidnummer: 970
Artikelns sista sida, sidnummer: 981
ISBN: 978-951-44-8339-4

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:17