Kampdans med islam i frågor gällande nationell säkerhet och
strukturella processer?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Leppäkari
Förläggare: Religionsvetenskapliga sällskapet
Förlagsort: http://uskonnontutkija.fi/2014/12/06/kampdans-med-islam-i-fragor-gallande-nationell-sakerhet-och-strukturella-processer-maria-leppakari/
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Uskonnontutkija - Religionsforskaren
Nummer: 2
eISSN: 1796-4407


Abstrakt

Book Review. Tuo­mas Mar­ti­kai­nen & Marja Tii­li­kai­nen (toim.) 2013.
Islam, hal­linta ja tur­val­li­suus. Turku, Eetos, 283 s

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:14