Kampdans med islam i frågor gällande nationell säkerhet och
strukturella processer?

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Leppäkari
Publisher: Religionsvetenskapliga sällskapet
Place: http://uskonnontutkija.fi/2014/12/06/kampdans-med-islam-i-fragor-gallande-nationell-sakerhet-och-strukturella-processer-maria-leppakari/
Publication year: 2014
Journal: Uskonnontutkija - Religionsforskaren
Issue number: 2
eISSN: 1796-4407


Abstract

Book Review. Tuo­mas Mar­ti­kai­nen & Marja Tii­li­kai­nen (toim.) 2013.
Islam, hal­linta ja tur­val­li­suus. Turku, Eetos, 283 s

Last updated on 2020-07-04 at 05:41