Can we construct convincing understanding about intercultural business relationships?

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Ivanova, Jan-Åke Törnroos
Publiceringsår: 2013
Moderpublikationens namn: Proceedings of 22nd NFF conference
ISSN: 2298-3112

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:39