Konstruktionen av Österbotten som bibelbälte

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Häger
Redaktörer: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Föreställda finlandssvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Nummer i serien: 811
Artikelns första sida, sidnummer: 139
Artikelns sista sida, sidnummer: 166
ISBN: 978-951-583-364-8

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:35