Konstruktionen av Österbotten som bibelbälte

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Andreas Häger
Editors: Sven-Erik Klinkmann, Blanka Henriksson & Andreas Häger
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Föreställda finlandssvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
Number in series: 811
Start page: 139
End page: 166
ISBN: 978-951-583-364-8

Last updated on 2020-08-08 at 05:43