Redesigning mass courses in business schools - The challenging new role of the teacher

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Lindström, M. Nordell
Redaktörer: -
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: INTED2014 Proceedings
Seriens namn: INTED2014 Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 5430
Artikelns sista sida, sidnummer: 5437
ISBN: 978-84-616-8412-0
ISSN: 2340-1079


Nyckelord

coach, Facilitator, mass course, teacher role

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:49