Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Renata Svedlin
Redaktörer: Seija Mahlamäki-Kultanen, Anneli Lauriala, Asko Karjalainen, Anneli Rautiainen, Mari Räkköläinen, Elisa Helin, Petri Pohjonen, Kari Nyyssölä
Förläggare: Opetushallitus
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Opetushallitus, Opetushallitus
Moderpublikationens namn: Opettajankoulutuksen tilannekatsaus
Seriens namn: Muistiot
Nummer i serien: 2014:4
Artikelns första sida, sidnummer: 146
Artikelns sista sida, sidnummer: 151
eISBN: 978-952-13-5905-7
ISSN: 1798-8896


Abstrakt

Den förändring som de nya grunderna för den grundläggande utbildningens läroplan innebär har på många nivåer beröringspunkter med lärarutbildningen. Lärarutbildning-en i Finland baseras inte på en nationellt fastställd läroplan, utan har sedan akademise-ringen byggts upp som en forskningsbaserad utbildning, som ger de nyutexaminerade en lärarbehörighet och en grund för ett systematiskt och reflekterat förhållningssätt till sin yrkespraktik. Denna artikel ger en allmän översikt av några centrala forskningsprojekt vid den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland samt diskuterar lärarutbildningen i relation till läroplansreformen.

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:48